Vítám Vás na Zdenčiných stránkách,

 

které jsou věnovány nejen kartám, ale i bylinám, spiritualitě, a dalším absolutně iracionálním záležitostem. 

 

Chtěla bych, aby jste se zde cítili dobře, pobyli a odcházeli s pocitem, že se opět vrátíte.

 

 

Zdeňka Nenca Jiroutová

Přišel čas a je potřeba změn - a to i webu. Budu na této věci pracovat, ale zároveň nechci vše blokovat, proto prosím o shovívavost. Některé informace jsou neaktuální, případně nedotažené, nebo jsem na ně změnila pohled a to vše se pokusím přepracovat k obrazu svému.

Zdeňka Nenca Jiroutová 

"Při práci s klientem nedodržuji žádný etický kodex, ale ztotožňuji se se starou zednářskou zásadou osmi cností: soucit, poctivost, chrabrost, pokora, láska, čestnost, spravedlnost a oduševnění. Těchto osm cností tvoří tři principy: láska, pravda a odvaha."