"Duchovní léčení"........... pomoc, rozvoj

 

 

Co může být duchovní léčení

 

Pod pojem duchovní léčení se může schovatá mnoho praktik, které často bývají spíše postupy výnosného obochodního záměru. Sama tento výraz nerada používám, protože je zneužíván k proklamaci čehokoliv a není opředen zcela příjemnou pověstí. Nicméně na druhou stranu výstižněji nemohu popsat, to, co by se mohlo jevit, jako moje práce.

V dnešní době se hodně rozšířily různé filozofické směry, které nestaví jen na základních náboženských kamenech z celého světa, ale i na kdejakých nových rámcích (New age, chaos magie, nový Aeon atd.) a také rámcích, které se od středověku, či starověku skoro nezměnily (např. starý Aeon, pohanství, kabala atd.). Proto se můžete setkat s poměrně širokou škálou metod, nástrojů a postupů, které se tváří, jako zaručeně nejlepší a nejúčinější metody k vyléčení kdejakých neduhů, často s idiopatickou příčinou.

 

Drobný výčet metod

 

 

Duchovní léčení mohou být metody jako např.:

 • RUŠ
 • Kineziologie
 • Rodinné konstelace
 • zaříkání, motlitby
 • Meditace různých druhů (od buddhistických až po kdo ví co)
 • Satiterapie
 • Tantra
 • Afirmačí terapie
 • Systematické očišťování
 • HAP
 • SRT
 • EFT
 • Regresní terapie
 • Hypnoterapie
 • Etikoterapie
 • Terapie světla a stínu
 • Andělské terapie
 • Reiky všemožného druhu
 • Shamballa
 • Merkabah
 • léčení skrze Boží lásku
 • Ruce světla
 • RaSeeba
 • Boží pečeť,
 • Plejádská světelná energie

   

 • Automatická kresba
 • různé terapie zaměřené na karmická zatížení
 • Aurasoma
 • a další a další a další

Výběr je čistě na Vás!

 

 

Jak si vybrat metodu a terapeuta

Jistě čtenáře napadne otázka, ale jak si vybrat? Nedokáži na toto odpovědět jednoznačně. Mohu dát pouze doporučení, že byste se měli řídit selským rozumem a případně dát na seriozní doporučení. Pokud ani jedno neumíte v dané situaci použít, je dobré k rozhodnutí zohlednit, zda-li je poskytovatel služby - duchovní léčení někdo, kdo vás:

 • nedostatečně a nesrozumitelně poučí o metodách, které používá
 • nutí k přesvědčení o životní důležitosti sezení
 • zahrnuje energií, pozorností a láskou bez vyzvání
 • nutí do plateb předem 
 • přesvědčuje o tom, že vy nevíte o čem mluví, protože je zasvěcený a jeho metoda je spásná
 • nepřesvědčí o důvěryhodnosti a původu zdrojů se kterými pracuje
 • evidentně manipuluje a snaží se Vaši pozornost utáhnout na rekvizitách a očistných rituálech

 

Proč zrovna cesta duchovního léčení, pomoci, či rozvoje

Protože Vám může pomoci se zdánlivě neřešitelnými situacemi. Díky seberozvoji, který skrze tyto metody nalézáte, uvidíte sami sebe, objevíte své zdroje, své slabiny, pochopíte životní důležitosti a naznáte potřebu změny. Můžete se takovýmto způsobem dotýkat různých osobních témat, jako jsou: smrt, opuštění, zrození, závislost, vina, strach, sexualita, existence, vztahy, láska, spirtiualita atd.... a protože jste se rozhodli, se na ta bílá místa dívat, čeká vás proces transformace. Díky výplavům podvědomých a nevědomích obsahů se aktivuje zpracování na úrovni vědomé, emoční, duchovní a častokráte i fyzické. 

Proto díky kvalitně provedenému procesu - který nazývám výstižněji: práci, můžete dosáhnout velkých změn ve vlastních mapách chování, v emočním vnímání, duchovní inspiraci a fyziologickém stavu. Taková práce, přináš obrovskou dávku sebepoznání a příležitost rozvoje.

 

 

Psychospirituální krize

Psychospirituální krize může mít různé spouštěče, jako je např. nevhodně prováděná meditace, terapie, ale také může začít i bez jakékoli zjevné příčiny. Častokráte zahrnuje celou škálu neobvyklých zkušeností a projevů jako např.: proudící energie, třesy, křeče, nepotlačitelný smích či pláč, různé vize, objevení se paranormálních schopností, mimosmyslové vnímání, zážitky existence mimo vlastní tělo, stavy posedlosti, prožitky smrti a znovuzrození, archetypální zkušenosti rozpadu světa, dramatického boje dobra se zlem a mnohé další.

Provází ji často často strach, ohrožení, osamělost, bezmoc, nepochopení druhými, nedůvěra k nim a často také pocit jakési výjimečnosti, či vyřazení na okraj. Častokráte se může objevit i disočiační mechanismus.

Psychiatrie častokráte neumí pracovat s potenciálem, který takováto krize člověku může přinést a tak často sahá po medikaci k potlačení projevů. Integraci, pochopení podobných zkušeností a uskutečnění osobní transformace může naopak podpořit učitel, průvodce nebo zkušený a dobře informovaný terapeut.