Vhledová terapie, Komplexní vhledová terapie

 

Omlouvám se, ale zatím není zpracován obsah. Prozatím jsou zde informace kolem regresních vhledů. Děkuji za pochopení ZJ.

 

 

Regresní terapie

Regresní terapie - trochu jinakCo je klasická regrese?

Regrese je alternativní metoda, alternativní - to je termín, který ve mne vyvolává obraz květinového hávu s hlavu plnou ideálů, či nějaké vypečené mňamky s psychedelickým působením. Alternativní znamená, že v tuto chvíli není oficiálně uznávána, jako metoda k psychoterapeutické práci a může být alternativním řešením, za které ovšem nikdo nenese zodpovědnost. Jistě existuje mnoho pohledů - metodologicky zajímavých, které mohou částečně odpovědět i za mne. Může se zdát, že výsledky takového přístupu mohou nést znaky nejasnosti, krické chyby, či naplňují jiná měřítka, která vylučují tento přístup ze seriozních postupů. Proto pro podstoupení terapie je čistě na vás.

Obecně regrese - návrat zpět. Pomocí této metody se můžeme vracet zpět k našim vzpomínkám, které vzikají v různých životních situacích, ať již jsou negativní (trauma na všech úrovních) nebo pozitivní (štěstí, láska - obecně posilující zážitky). Pokud víme, že naše životní cesta je "zadrhnutá" a tušíme, že je takto zadrhnutá právě kvůli nějakým záležitostem, které jsme prožili v minulosti, pak se můžeme na tuto záležitost znovu podívat. Můžeme si vzpomenout, můžeme ty události znovu projít, jako bychom procházeli obrazovou galerii.

Regresní terapie obsahuje možnosti, jak si vzpomenout na nejrůznější zážitky ve spolupráci s terapeutem. Tento člověk nám pomáhá v rozpomínání a vede nás přesně tam, kam potřebujeme dojít - k meritu, prvopočátku, nejsilnějšímu zážitku (tomu nejvýznaměnšímu obrazu). Mimochodem do "minulých" - či starých vzpomínek se můžete dostat různými způsoby - prostě si vzpomente, nebo skrze různé techniky: meditace, kineziologie, SRT, práce s vyšším já, rodinné konstalace atd...

Kdo to dělá?

V současné době se tímto fenoménem zabývá poměrně dost lidí, pokud projdete google, naleznete jich opravdu pěknou řádku.

Asi nestarší záznamy o využívání takovéto techniky bychom nalezili ve starém Egyptě u zasvěcenců Osirise.

Například jedním předním autorem metody založené na regresní terapii je Andrej Dragomirecký, přímo HAP - hlubinná abreaktivní psychoterapie, z jejíž teorie a praktických kurzů vychází mnoho terapeutů, kteří se označují za auditory. Zkráceně v rámci HAP nalezne auditor traumatický zážitek, kde je tzv. místo zúženého vědomí a klienta jím nechá procházet několikrát za sebou (abereakce), do té doby, dokud veškerá bolest a nepříjemné pocity s tímto zážitkem neodezní. Další věcí v rámci této metody je umět odvést různé entity - tzv. laskavý exorcismus.

Já a regrese

Svou osobu nepovažuji za auditora, spíše se cítím být "průvodce - stopař". Umím v rámci terapie uvidět bazální problém, ke kterému klienta doprovázím. V rámci regresních terapií se setkáte s vyhledáváním oněch traumatických zážitků. Můj přístup je trochu jiný, ano, je to jedna z priorit nalézt onen traumatizující zážitek, nicméně je velice prospěšné hledat i ty pozitivní. Takže například, pokud řešíme téma vztahů a partnerství (např.: klient se bojí přijmout lásku), pak jdeme k události, která klienta traumatizovala v tomto ohledu (například odmítání v rámci prenatálního období, nebo smrt za lásku v minulém životě, aj..), ale jdeme k události, kde došlo k prožitku i "toho hezkého" (kdy jsme s partnerem svého srdce, kdy plně přijímáme, že jsme milovaní). Pokoušíme se rozpomenout na všechny možné barvy a chutě, které jsou v tomto ohledu zažity. Můžeme tak nahlédnout na tzv. "staré mapy" našeho chování a pak s nimi i něco dělat. Díky dobré katarzi můžeme pocítit úlevu a nalézat možná řešení, jak do budoucna změnit naše postoje.

V mé terapeutické práci je regrese pouhou součástí, je to pro mne jen jeden z  pracovních nástrojů.

 

Jedná se o hypnotický stav?

Často se lidé ptají, zda-li to, co dělám je hypnóza. Pak nikoliv, nejedná se o hypnotický stav, ale o stav na hladině alfa. Tento stav můžete sami zažít v hluboké relaxaci a mezi bděním a spánkem. Je velice časté, že sezení trvá tři a více hodin a když se klient vrátí do přítomného bodu je velice překvapen, že toliko času uplynulo, dochází tu k poměrně kvalitní časové distorzi.