Ceny

Cena je odvislá od místa a druhu práce, kterou pro klienta zprostředkovávám. Pracuji v Trutnově, Praze a někdy po telefonu, či skypu. V Trutnově mne naleznete v ordinaci klinické psychologie na Struze 30 a v Praze působím cca 1x měsíčně v ordinaci Beharcenter v Kateřinské ulici.

Bližší info: