Amphisbaena

Amphisbaena

První - nultou kartou z velkého arkána je obraz podivného tvora Amphisbaena - česky asi Amfisbína. Toto úžasné stvoření je spojeno s řeckou mytologií a vypráví o tom, že kapající krev z uťaté hlavy Medůzy na libijskou poušť zasela jeho život. Zrodil se tak had s dvěma hlavami, často zobrazována s dvěma, či vícero nohama kuřete (zde nohy dravce) a ptačími křídly. Chudák Prométheus netušil, co způsobil :-). 

Na to, aby se mohla Amfisbína pohybovat je zapotřebí dohody mezi jejími dračími hlavami. Obě jsou samostatně myslící a uvažující, každá má oči, nozdry, tlamu. Když se hlavy dohodnou, což nemusí být harmonické, pak se spojí v kruh a pohybuje se valivým pohybem kamkoliv chce. Její pohyb je odvislý od spolupráce dvou řídících jednotek - bláznivé, že?

Amfisbína je čímsi, co by nám mohlo připomínat mocné hry bohů a také často sedává tam, kde by mohla být cesta do podsvětí a její tělo připomíná hrůzu těchto temných částí kosmu. Nálada je neutrální, vida cestu a vyšlehané nebe, krajina připomíná nehostinnou, ale ne mrtvou oblast. 

Zde na této kartě mi výjev asociuje turistický ukazatel. Tato asociace není daleko od pravdy, přeci jen jsme v místě nula... "prázdného" arkána, které může přijít kdykoliv a nahradit cokoliv. Pohyb je nejasný, nevíme kudy a kam, ale možná se pohybovat budeme, když se potkáme ve správný čas a na správném místě.

Otázky, které mohou zaznít z tlamy Amfisbíny:

  • chcete jít opravdu tudy, nebo se vrátíte?
  • jste ochotní se dohodnout se svými já a učinit změnu?
  • jste ochotní být ve vlastní synchronicitě a souladu? 
  • nebojíte se mne, i když vám připomínám, že na cestě do zásvětí, k Bohům, duchům se vám podpory jiných nedostane?

Pokud jsou odpovědi ano.... pak takové "ano" vyžaduje jisté bláznovství a opuštění dogmatických a nátlakových nároků nás samých, společnosti a světa, ve kterém žijeme. Způsobí také vnitřní zmatek - díky popření jistých pevných bodů přichází hledání nových, jiných. Kde takové body nalezneme, když nevíme kudy jít? musíme se dohodnout s naší druhou hlavou - intuicí a věřit zcela iracionálním argumentům naší psýché.