Astrologický kruh

Astrologický kruh

Výklad do astrologického kruhu občas použiji, pokud potřebuji komplexnější pohled na klienta. Tento model vychází z uspořádání astrologických domů. Proto taháme 12 karet a rozložíme je do astrologického kolečka (kruhu), vyjde nám jakýsi tarotový horoskop přítomného okamžiku klienta. Můžeme zadat dotaz, že chceme vidět nastavení na nadcházející období (např. měsíc).

Tento rozklad je dobrý pro ty z vás, kteří se zabýváte i astrologií. Pro astrologický kruh je dobré používat karty, které v sobě nesou astrosymboliku (např. A. Crowley, F. Harris). 

 

1. dům, ohnivý (beranovský) - já: to, co znás vyzařuje, jak se jevíme společnosti a jakým způsobem zpracováváme vše, co z vnějšího prostředí prostupuje k naší osobě. Také je zde patrné, jakým způsobem "filtrujeme" veškeré podněty plynoucí z následujících karet a jak a s čím se identifikujeme. Temperament a možný seberozvoj poté můžeme odvodit z posouzení kombinace 5. a 9. domu.

 

2. dům, zemský (býčí) - finance, majetek, hodnoty, tělo: karta zde naznačí, jak na tom jsme s hodnotami, příp. budeme. Co nám přináší do života zisk, prospěch, radost. Kde je náš požitek a jak na tom bude naše tělo. Zohledníme také dále domy 6. a 10. a uvidíme, zda-li korelují a je zde možnost úspěchu v této oblasti.

 

3. dům, vzdušný (blíženecký) - komunikace, jazyky, krátkodobá setkání, studium: znázorňuje naši zdatnost v oblasti komunikace, myšlení a schopnost sdílení s ostatními lidmi. Často jsou zde vidět vlivy z dětství, které vytvořily mapy chování, které přetrvávají (viz ještě 4.dům). Figurální karty v tomto místě označují spíše důležité setkání s osobou, které ovšem v našem životě dlouho nepobyde. Mohou se zde ukázat předpoklady k dalšímu vzdělávání, příp. přístup k novým informacím. Podívejte se také do domu 7. a 11., kde můžete vidět jaký ideál bude denní život provázet a s jakými vlivy z vnějšího prostředí se budeme potýkat.

 

4. dům, vodní (račí) - domov, bezpečí, rodina, emoce - obsazení tohoto domu ukazuje na prožívání v rámci našeho bezpečného "vnitřního" světa, ať už se jedná o domov, či cokoliv jiného. Můžeme zde zaznamenat rodinné nastavení a základy vnímání přijímání, či dávání péče. Může se zde projevit tzv. rodinná zátěž, či dokreslení dětství z předchozího třetího domu. Zohledněme také dům 8. a 12., což nám dokreslí vliv vodního živlu na klienta (touhy, cítění, emoční vnímání atd..)

 

5. dům, ohnivý (lví) - , milostný život, příp. potomstvo, pojímání života, tvořivost, energie - sem patří způsob nakládání s volným časem, co nám přináší radost a blažený pocit naplnění (chuť do života). Také zde můžeme vidět tazatelovy děti, případně přicházející potomky a apetenci klienta.

 

6. dům, zemský (pannenský) - práce, zodpovědnost, samostatnost, pravda uvnitř nás, nemoc: karta zobrazuje stav převážně v pracovní oblasti, která notně zaměstnává i naši mysl. Častokráte se jedná o ilustraci situace kolem zaměstnání, či studií. Co člověk prakticky ve svém životě vykonává na základě naučeného. Také ukazuje, jak moc dokážeme být upřímní sami k sobě a jakou máme míru sebereflexe. Mohou se zde ukázat i nějaké potíže se zdravím (viz souvislost s domy: 1., 2., 9., 5.).

 

7. dům, vzdušný (váhovský) - partnerství, sociální integrace, projekce, smlouvy: tato karta je pro klienta jistým zrcadlem, co vidí u ostatních, co potřebuje k sobě, aby byl úplný, co hledá ve svých partnerských vztazích. Také, jak posuzuje své manželství, příp. jiné vztahy. Pokud vychází karty, které hovoří o světské moci, soudech, pravidlech, oficialitách, pak je namístě zohlednit smluvní vztah. Pokud ještě připustíme vliv domů 5. a 8. uvidíme jasněji, jak to klient má s flirtem a sexem.

 

8. dům, vodní (štírovský) - přitažlivost, hrůzy, transformace, přesahovost: osmému domu vládne pán podsvětí, který je strašný, nemilosrdný, ale také přitažlivý svou mocí. V tomto domě vidíme, co je dobré nechat umřít, případně schované kostlivce ve skříni. Štír je také znamení nabité erotickou vášní, takže i toto téma tady můžeme vidět a v neposlední řadě také možný zájem o okultní, magické a mysteriózní záležitosti (klidně i magické schopnosti). Pokud je člověk mimo tato témata, pak "obyčejné" zisky, či majetek, který přichází od druhých.

 

9. dům, ohnivý (střelcovský) - altruismus, názorové směřování, projev myšlení - ideál, cestování, cíl: střeleckou doménou jest myšlení mířící do výšin, takže zde hledejme možnosti setkání se s novými myšlenkami (což může být právě přes cestu fyzickou, či cestu duchovní), nápady a ideály. Zásady a ideály které jdou ze společnosti, napříč a pak kamsi do daleka, nicméně stojí na nich klientova svébytná věž jistoty.

 

10. dům, zemský (kozoroží) - postavení na veřejnosti, postup na hodnotovém žebříčku, životní zkoušky, role, povolání: záleží na aktuální situaci klienta, buď může hovořit o nasměrování povolání, nebo o postupu v již zaběhlém pracovním (společenském) životě. Karta také napovídá, jakou roli ve společnosti klient povětšinou hraje.

 

11. dům, vzdušný (vodnářský) - vlivy z vnějšího prostředí, osvobozující prostředky, náhody: karta nám vyjeví, co nás může překvapit, či co jsme nezohlednili, protože to přichází z venčí - z prostoru. Mohou to být velice inspirativní a chytré vlivy. Co přináší společnost ve formě prostředí, tvaru, limitů, změn v zákonech atd.... náhod je mnoho a příležitostí také.

 

12. dům, vodní (rybí) - sny, tajná přání (co je skryté), překážky, nepřátelé: tento dům je tzv. také reinkarnační, protože je poslední. Zde se může otevřít kanál ke kolektivnímu nevědomí, což nemusí být pro každého výhra. Také záleží na tom, v jaké vodě ryby plavou a jestli plavou proti proudu, nebo s proudem. Takže se zde může objevit ten protiproud, či kal, nebo naopak skrytý sen, který by mohl spatřit světlo světa.