Beran - Reithe

Beran - Reithe


Cesta berana je v heslech o oběti, průlomu, dosažení cíle. Jakožto vnitřní spojenec může pomoci nalézt vnitřní sílu k dosažení úspěchu ve vlastních záměrech. Je stabilní, takže zaručuje jisté kroky, je cílevědomý, ale uvědomuje si důležitost rodiny a zázemí (symbolizují jehňata a ovce v pozadí). První heslo oběť se vztahuje ke kartě, pokud ji vytáhnete vzhůru nohama.


Rostliny na vyobrazení jsou pavinec horský, šťovík a horská ostružina. Symbol na kameni je velice silný druidský znak, zobrazuje magické, spirituální a léčitelské vlastnosti hada spojené s průrazností berana a v něm zastoupeného mužského prvku.