KRÁLOVÉ NEBO PRINCOVÉ

KRÁLOVÉ NEBO PRINCOVÉ
 
Tarotoví králové patří do světa archetypálního světa tzv. Aciluth. Zde v tomto světě sedí ona myšlenka, inspirace, zdroj k tvoření, zde utváříme naše obrazy, nápady, čerpáme inspiraci, což pak může sestoupit do hmotného světa. Ovšem díky tomu, že náleží k sefiře Kether je zde i božské vědomí.
 

 

 

 

 

Hole

Poháry

Meče

Pentakly

Tarotoví králové, jak nám pomáhají?

Vidí, vše, co je potřebné k Vašemu rozvoji, rozhodnutí. Vyvinutá intuice a pedagogické schopnosti z něj mohou učinit učitele, či vůdce. Posiluje povědomí o správnosti našeho působení ve světě.

Vidí nás a přijímají takové, jací jsme se všemi „dobrými“ i „špatnými“ stránkami. Dokazují nám, že jsme hodni citu a lásky. Působí na nás, jako terapeut s pozitivním účinkem.

Vidí široké souvislosti, myslí a tedy je. Dává strukturu, logiku na odiv. Staví nás před analyzování skutečností, radí nám čistě logicky a vede nás morálně a zdatně. Spojení s právem.

Vedou nás k cíli, protože oni ho již dosáhli. Jeho mistrovské schopnosti působí vzorově. Přitahuje peníze a hmotné záležitosti tohoto světa – umí s nimi disponovat nejlépe.

Jak nám ztěžují život?

Přílišný tah a aktivita bývá zde ve formě fanatického zastánce, který hájí své potřeby (sexuální, materiální i duchovní). Naléhavost vlastních názorů.

Ukazuje stinnou stránku životních těžkostí ve formě zrady, bolu. Ukazuje na vinu a strach ze špatného konání. Nepřijetí nás samotných bolí nejvíce.

Myslí, ale necítí. Ukazuje nám tyranský způsob chování, který nás může děsit a stavět do role podřízené, či „nevolnické“. Nařizování, nadvláda.

Blokace na zdrojích – peníze, majetek, čas, vzdělání, osvojení znalostí. Nedovoluje postup na hmotné úrovni, nechce se dělit.

O jakém potenciálu v nás  mluví?

Pokud se objeví, jako Vás potenciál, pak vnímáte mimo běžné smysly, tzn. jasnocit, jasnosluch, jasnovidnost. Můžete vidět, či vnímat energetické proudy. Pochopit zákonitosti duchovního světa.

O tom, že milovat sami sebe, přijmout sami sebe je nevíce, co můžeme udělat pro sebe a tím i pro naše okolí. Milovat bez nároků, bez předsudků, bez očekávání.

Pragmatismus, žádná pozlátka, čistá analytická mysl. Rozhodné a přímé jednání, jasně zaměřená soustředěnost.

Máme na něco talent, příležitost k tomu být v něčem dobrý. Umíme vydělat peníze, starat se o majetek, přírodu a umíme s tím také náležitě naložit.

Jak nás směrují, co máme v sobě měnit?

Skrze něj můžeme nalézt svůj vlastní potenciál, svou vlastní duchovní cestu. Uvědomíme si díky němu, kde stojíme a kam jdeme v osobním vývoji. Zapaluje v nás ohnivou energii.

Hledejme v sobě zlobu, bolest, vztek, zášť, která nás ochromuje a svazuje. Působíme pak chladně, nedůtklivě, odtažitě. Aktivujme tedy druhou stranu a nechme vodu pracovat.

Nemilosrdnost, kritičnost, strohé jednání, příliš přímá komunikace. Odřezáváme se od naši citů, emocí, nepraktických snů. Vzduch je zdá se zatuchlý, provětrejme se.

Máte pořád málo? Nestačí vám, to co máte? Lačníte po dalším a dalším, nenasytně se ženete k dalším pochutinám života a lpíte na nich, přehršlé požitkářství.