Mořská panna

Mořská panna

KRÁLOVNA POHÁRŮ - MERMAID

 

Mořská panna se objevuje v mnoha mytologiích snad po celém světě. Přežívá také díky pohádkám a příběhům, které jsou v současné době prezentovány masovými médii. Kdo by si nevybavil kreslený příběh Ariel, či různé filmové snímky inspirované touto bytostí.

Pokud bychom měli hledat "český" ekvivalent, pak se v naší kultuře objevuje v podobě rusalky (i když větší podobnost bychom mohli vidět spíše v řeckých Najádách). Častokráte se objevuje na výjevech s hřebenem a zrcadlem na mořských skaliscích. Tyto atributy by měly ukazovat mořskou pannu v barvách marnotratné a naivní bytosti, byť její sexapeal je nepřehlédnutelný a také těžko dosažitelný. Nicméně se může jednat i o chybu - protože podobně byla zobrazována i bohyně Derketó (Babylon, Filištínci), která držela lyru a trsátko. Což z dálky může působit, jako hřeben a zrcátko. 

Co víme o mořských pannách? mytologické storky se různí. V jedněch jsou to bytosti krvelačné a nebezpečné, v jiných pomáhající, prostoduché, povrchní, plaché, či zrádné. Námořníci ovšem kult mořské panny ctí (častokráte zdobí lodě, či námořnické části těl vhodným tetováním) a snaží se s ní vycházet dobře, protože se traduje, že vládne kouzly, které ovládají mořské živly. Pozor nepleťme si mořskou pannu s mořskou vílou nebo Sirénou.

 

Na tomto výjevu se jedná o krásnou dámu s rybím ocasem, která pluje mořem emocí. Umění plutí v tomto moři vyžaduje velikou odvahu, osobní zkušenost a sílu. Mořská panna zde ze sebe vyzařuje fluidum - mohlo by připomínat záři, která signalizuje zodpovědnost, moudrost a oduševnění. Kolem jejího těla pluje mnoho malinkatých rybek ve spirálovitém směru. Rybky patří k starověkým symbolům věšteckých sdělení. Korály a mořské trávy zde reprezentují citovou otevřenost, hravost vnitřího dítěte a schopnost přitahovat čisté city a lásku. Když si povšimneme vzduchových bublin, mohou nám připomínat hvězdy na obloze. V přeneseném významu se jedná o napodobení pohybu hvězd a planet kolem zeměkoule. Symbol hvězdy nám zde přináší téma životního času (pravý čas k...), duchovního růstu a pevného spojení s božstvy. Také zde nechybí pohár, který nás ujišťuje, že se jedná o kartu z vodního živlu. Pohár nám zde symbolizuje city, emoce, spiritualitu, duchovnost - teprve pohárem můžeme zachytit toto tekuté a beztvaré a nahlédnout do spletí, které přináší. 

 

Co nám sděluje ve výkladu královna pohárů v podobě mořské panny? Jednak se můžeme setkat s dámou, která ovlivní, či ovlivňuje náš život v dané situaci, či životním období, kterého se týká karetní rozklad a nese archetypálně tyto znaky:

  • milující dáma, matka, či milenka - žena v té nejčistší podobě
  • citově angažovaná, otevřená, toužící po vhodném protějšku
  • naslouchající, empatická, inspirativní
  • její vcítění a naladění může být silně spirituální, či fantazijní
  • spíše pasivní a čekající na stimul a impulz 
  • své kvality může zneužít, či využít jiným směrem: hrozí otrava pletichami, citová manipulace, emoční vydírání atd.

A druhak nám může přinést pouze jisté kvality do našeho života (ty jsou velice podobné výše uvedenému výčtu). K tomu zde přichází příležitost pro vhled do našeho nevědomí - do našeho vnitřního hlubokého oceánu a splývání s ním. Období, které připlouvá s mořskou pannou přináší péči o naše vlastní moře citů, emocí, nevědomých a podvědomých mechanismů, či obsahů. Může se jednat o velkou lásku, o mateřství, o vhled do sebe i o duchovní poznání a růst, možná budeme mít věštecké vize, či sny, nebo konečně uvidíme vlastní cestu (na které dojdeme emočního naplnění a vlastního smyslu) trochu jasněji.