Sedm karet v řadě

Sedm karet v řadě

Tento výklad ukazuje jasné vlivy, skutky, myšlenky, události minulé, stav v přítomnosti a nástin do budoucna. Je dobrý pro orientaci v situaci, častokráte odhalíte věci, které by si tazatel raději nechal pro sebe.

Zde je poměrně nutné, aby vykladač již zvládal kombinovat jednotlivé významy karet. Což se týká všech výkladů do řad, kde není jasné, na který konkrétní dotaz karta odpovídá, např. pozice 1 - základní ladění.