PÁR SLOV O TAROTU

 

Tarotové kartyRozkladů a návodů, jakým způsobem lze vykládat tarotové karty, jejich vlastní významy, vlastnosti, takových informací je nepřeberné množství. Díky obrovské popularizaci nejen tarotového umění, ale divinací obecně, věnujte při výběru informačních zdrojů zvýšenou pozornost. Zde platí úměra přímá, čím více lidí, tím více bláta.

Zde na stránkách uvedu návody na rozklady, které nejvíce používám osobně já. Dále také různé souvislosti mezi kartami a jejich zvláštosti. Možná vám přijdou vhod i nějaké popisy karet a to vše z mého pohledu, proto všeobecné výčty a informace zde nehledejte, těch je všude jinde mnoho. A přesto, pokud budu takové věci uvádět, pak to má svůj opodstatněný význam.

Máte tedy možnost touto cestou poznat blíže můj osobní přístup a práci s tarotem.

 

Kde se vzal tarot

Jejich současná podoba je poměrně mladá, nejpoužívanější Rider-Waite tarot byl sestaven a namalován na počátku 20. stol. Co se týká historie tarotové sady, tak na základě zdrojů, které jsem prošla, je velice nejasné, jakým způsobem přišla na svět. Největší rozmach zaznamenala sada 78 karet na přelomu 19. a 20. stol. a později, kdy ji pustili do světa okultisté z nejmenované lóže. O další její rozšíření a současné pojetí se zasloužil hlavně Waite a Crowley. Z Waiteho pojetí vychází 80% tarotových sad a Crowley zase maximálně zamotal hlavu všem, kteří se chtějí v jeho podání vyznat. Od sklonku 20. stol. přišly různé "zpotvořeniny", ke kterým se váže jakási individuální premisa.

Sada je syntézou dvou karetních her a to malého a velkého arkána. Malé arkánum jsou ve své podstatě žolíkové karty, případně můžeme říci, že částečně odpovídají sadě cikánských karet. Velké arkánum je pak alegorická soustava světa, kterou graficky vypodobenou používaly tajné spolky a lóže, jako např. Rosekruciáni, Svobodní zednáři atd. Např. Jan Amos Komenský byl členem jedné takové lóže, takže při čtení díla Labyritn světa a ráj srdce může i okultista nalézt mnohé.

Díky tomu, že velké arkánum podléhalo velké utajenosti, je mnoho nedotažených informací odkud a kde a spíše se jedná o spekulace, či domněnky. Nicméně jedna z nejstarších dochovaných sad (velké i malé arkánum) je z 15.stol., kdy si ho na zakázku nechal vytvořit šlechtický rod Sforza (také kvůli tomu měli nemalé potíže).

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kabala

Aplikace tarotu na "kabalistický" systém, tvorby světa od jemnohmotného až k hrubohmotnému skrze jednotlivé emanace a stezky, které vyjadřuje strom života, je zajímavé. Nicméně si myslím, že se jedná spíše o synchronicitu pojetí světa a původně s kabalou nebyl spojován, protože stejně tak by mohl být aplikován na severský strom života. Některé prameny mluví o původu velkého arkána ve starém Egyptě a jiné zase v Indii. S kabalou a jejím propojením s tarotem pracují hlavně okultisté ve 20. století, což je nejvíce patrné v díle A. Crowleyho a F. Harris.

 

 

Co je výklad

Výklad by měl začít v mysli vykladače, protože jedině s disciplinovaným myšlením můžete dobře divinovat. Myšlenka je tvůrce a proto je důležité brát v potaz, že nedostatečné mentální soustředění na práci může vést k menším, či větším nuancím v interpretaci. Pak se může při ve vyložených kartách objevit téma, které není stěžejní, ale na které jsme mysleli (např.: naše osobní přání, sympatie, obava, naštvanost na tchyni, či cokoliv jiného). 

Dalším postupem by mělo být pregnantní vyjádření dotazu a smyslu výkladu, případně naší/klientovi skutečné motivace k získání informací. Čím přesnější dotaz, tím přesnější odpověď. Následuje samotné zamíchání a položení karet do tvaru výkladové mapy, či vzorce. Výběr výkladového vzorce je také čistě na vykladači, ale měl by mít maximální výpovědní hodnotu k nastínenému tématu. Výkladové mapy, které používám jsou k nahlédnutí v sekci tarotové rozhazování. Míchání karet může provádět klient, nebo vykladač - dle zvyklostí.

Nyní přichází to, co chvějící se nejvíce očekáváme, interpretace. Interpretace výkladu je na každém vykladači, do této části se zapojuje jak iracionální (intuitivní), tak racionální myšlení (přidáváme své zkušenosti a znalosti). Po ukončení interpretace se většinou rozvine diskuze, či dotazovací část a vykladač jednotlivé dotazy zodpovídá, či pokládá karty na další témata dále.

Ukončení výkladu by mělo obsahovat shrnutí, či ujištění, že je vše v pořádku a klient může spokojeně zaplatit a odejít (v lepším případě zanechat tuzér).

 

Kterou sadu vybrat

Tarotových souborů je spousta. Pro začátek bych doporučila nějakou osvědčenou klasiku, ke které je dostatek literatury, či informací. Výběr je pak na vás a to dle autorské linie - vycházející z Ride-Waite nebo z Crowleyho tarotu. Zde si dávejte pozor, co máte za karty a na základě toho, aplikujte poznatky k té dané linii určené, také literatura se váže buď na Ride-Waiteho nebo Crowleyho. Osobně doporučuji spíše první možnost, protože na těchto kartách je velice jednoduchá a jasně čitelná symbolika, která Vám při práci s kartami  usnadní "život". Sada A. Crowleyho je spíše pro pokročilejší studenty, protože jeho obsah jímá nejen značnou symboliku, ale i imaginační stimulanty, astroglyfy a hebrejská písmena a také nějaké karty navíc.

 

 

Péče o karty

Pokud jste nepolíbení touto tématikou, pak se dočtete mnoho podivných rituálů a potřebných ochran vykládacího balíčku. Jelikož můžete mít velice osobní vztah k nějaké sadě, pak pokud vám bude očišťování nad plamenem, solí, měsíčním svitem, krystaly, zaříkáním, pentagramovou krabičkou dělat dobře, používejte to.

Za mne, mé vykládací karty jsou pracovním nástrojem, nikoliv tím, kdo tu práci dělá. Ony nejsou živé, ani jim nevadí, když na ně sahá kdokoliv jiný. Jediné znečištění je od lidských rukou, které jsou mastné a vlhké a zanechávají stopu na kterou se lepí prach. Toto se po delším používání projeví, jako černé žmolky na jednotlivých listech. Tento problém řeším vlhkým hadříkem s trochou detergentu.

Péči věnujte především sobě a své vitalitě. Vy tvoříte pole, do kterého jiní přichází! tak o něj také dostatečně a adekvátně pečujte. Zde Vám nemohu dát zaručenou radu, protože každý toto řeší po svém. Někdo medituje, někdo se koupe v soli, jiný si jde vyresetovat mozek do hospody.... jak je každému libo, důležité je být v souladu sám se sebou, být u sebe a umět včas otevřít a zavřít kanál.

 

 

Jak se naučit vykládat karty?

Naštěstí se nejedná o disciplínu natolik komplikovanou, aby byla nenaučitelná. K jisté smůle, pak k dobrému výkladu patří i umění napojení se na klienta, spirituální citlivost, komunikační schopnosti, obecně psychologické nadání (nejlépe dobré povědomí o této disciplíně) atd.

Pro svůj start můžete využít kurz, či seminář, na kterém by vám mělo být předáno povědomí o jednotlivých kartách a způsobu zacházení se sadou. Neočekávejte, že z vás někdo může udělat kartáře za jeden seminář. Mohou být jedinci, kteří si práci s tarotem osvojí poměrně rychle, nicméně doba "zrání" je nutná. Teorie je dobrým předpokladem pro praxi a praktikování výkladů je nejlepší cestou k sebezdokonalení.

Pokud nejste schopni vykládat s lehkostí a přistihujete se při tom, že jedete podle nějakého návodu, že jste spoutaní formou, pak buď jdete po špatné cestě, nebo nemáte znalosti dobře usazené a bude potřeba ještě času na "sedimentaci" ;-). Nejlepší doporučení dát nemohu, protože každý z nás je jedinečná bytost a to i ve způsobu učení. Každého motivace je také odlišná, nicméně za mne je tou nejlepší - osobní rozvoj a sebezkušenost. 

Než-li začnete vykládat jiným, pak si prosím uvědomte, že vědění a "vidění" jdou ruku v ruce se zodpovědností za vyřčené slovo. 

 

Měli bychom si dávat pozor?

Ano měli. Nezapomínejme, že vykládání tarotu je sice hrou, ale někdy se stává velice nebezpečné. Nemyslím tím ve smyslu magickém, mířila jsem na místo čistě obyčejné - lidské. Jste připraveni na to, že pracujete s lidskými strastmi, skrytými křivdami, lží, přetvářkou, neštěstím, bolem, radostí, očekáváním, zklamáním, žárlivostí, zlobou, závistí, nenaplněnými touhami, atd...? Jste schopni unést zodpovědnost za výklad? Jste schopni si za svými slovy stát? Umíte zvládnout vypjatou emoční situaci? Jste schopni zdravé sebereflexe? Umíte pracovat s vlastním egem správně? Jste morálně zdatní a máte smysl pro etiku? Umíte zachovávat neutralitu?

Napadá mne ještě jedna věc, setkala jsem se s názorem, že výklad karet, tedy i tarot nepochází od Boha (v duálním pojetí nám ho tedy přinesl Lucifer, Satan, či ďábel, či nějaká jiná chtonická entyta). Jakmile vám někdo řekne, že tarot nepochází od Boha, pak to nekomentujte...... a udělejte si, prosím, vlastní názor. Pokud kvitujete první větu, již dál nečtěte, děkuji!

 

Jak vypadá výklad u mne

K tarotovým kartám přistupuji s maximálním respektem a pokorou, protože hloubka a šířka jejich výpovědní hodnoty je nedocenitelná. Nehledejte u mne výklad typu madam Kludská, Demeterová, Košanová a jiných obdivuhodných "karetních" dam. Používám tarotový balíček k nahlédnutí do klientova životního prostoru, snažím se o maximální vhled (360°) na situace, které klienta trápí, či jsou pro něj životně důležité. Mou zásadou je o "nechtěných" záležitostech nemluvit. Vždy upozorňuji na tuto zásadu předem a očekávám, že v případě, že se dotknu něčeho takového, bude mi to řečeno.

Výklad může připomínat terapeutické sezení, kdy s klientem nahlížíme dané situace a události, které jsou pro klienta důležité. Proč nahlížet kolem dokola? pro následnou lepší orientaci v problematice, ujištění o vhodnosti vlastních postojů, odhalení slabých (skrytých) míst a možností, objevování nových příležitostí, či hrozeb, nabízí se tak možnost přerámcování, či porovnání klientovy knihovny. Můžete také zjistit co je ve vaší kompetenci a co již nikoliv, co můžete a nemůžete ovlivnit, kdy zbytečně přešlapujete na místě a naopak, kdy se přílišně angažujete. Také jedním z aspektů důkladé práce s tarotem je možnost seberovoje a sebepoznání, protože tarot je výborným projekčním nástrojem.  

 

  •  

Při práci s klientem nedodržuji žádný etický kodex, ale ztotožňuji se se starou zednářskou zásadou osmi cností: soucit, poctivost, chrabrost, pokora, láska, čestnost, spravedlnost a oduševnění. Těchto osm cností tvoří tři principy: láska, pravda a odvaha. 

  •  

 

Proč používám tarotové karty

Protože jsou bohatým souborem obrazů s obrovskou výpovědní hodnotou. Kombinace velkého a malého arkána je geniální dílo, variabilní systém, osobní průvodce. Můžete pozorovat prolnutí čtyřmi živly, archetypy, dualitou a polaritou, mluví o jednotlivých stezkách a způsobu vyvěrání energií při tvorbě i těch nejmenších součástí světa (vesmíru). Fascinaci a úžas můžete pozrorovat i vy - jen si je rozložte před sebe a přemýtejte o tom, nechte je na sebe mluvit.